Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2015

rustysoul
6627 cf8f 500
Reposted fromadzix69 adzix69 vianettle-carrier nettle-carrier

January 13 2013

rustysoul
8598 110f

January 11 2013

rustysoul
Reposted fromtwice twice vianettle-carrier nettle-carrier
rustysoul
2663 579c 500
ah te międzywojenne nagłówki gazet
rustysoul
(Mie.)
W kucki na wylegująco
nie zemdleję z natchnienia
nie upadnę z łowienia straconego tchu
z leżenia
— Miron Białoszewski

January 09 2013

rustysoul
Byłem, chyba jak każdy człowiek, światem samym w sobie i kiedy było mi źle, chowałem się w sobie, miałem w sobie schronienie. Teraz nie mam tego schronienia. Nie mam własnego, swojskiego świata. Jestem cały odkryty, odsłonięty, nagi, wystawiony na razy.

Edward Stachura, Pogodzić się ze światem
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

January 07 2013

rustysoul
I tak siedzieliśmy z gębami, dwutorowo, każdy oddany własnym myślom, pociągając z flaszy co pewien czas.
— Gombrowicz
Reposted frommirabelia mirabelia viacytaty cytaty
4960 1cdd
Reposted fromkniepuder kniepuder viakompleksdziury kompleksdziury

January 05 2013

rustysoul
8341 bb68 500
Katrina Spectre
rustysoul
czasem 
chciałbym zostawić to wszystko 

ta głupia nadzieja 
że mam coś jeszcze 
do zostawienia
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen

January 03 2013

rustysoul
0009 42bc 500
Ginsberg, Whalen, Burroughs
Reposted byspider-motherjaerknoisetaleselalaconcubine
9155 d58a
Reposted fromuciekne uciekne viakammerflimmern kammerflimmern
rustysoul
9081 4c8e
rustysoul
Lecz on siedział, a siedząc siedział i siedział jakoś tak siedząc, tak się zasiedział w siedzeniu swoim, tak był absolutny w tym siedzeniu, że siedzenie, będąc skończenie głupim, było jednak zarazem przemożne. 
— Gombrowicz
Reposted frommirabelia mirabelia
rustysoul
8983 2378
Reposted bymattpro mattpro
rustysoul
8977 9077
rustysoul
Nie ma w mojej biednej głowie ani jednej oczywistości.
— E. Stachura - Pogodzić się ze światem
Reposted bylolaszek lolaszek
rustysoul
Co noc
kiedy schodzą do knajpy kolędnicy
na wódkę śledzia i dziwki
w dalekich miastach Orionu
Arlekin paznokcie gryzie do krwi
i szczury przyzywa
na piszczałkach swych nóg
To znak ze nie dosyć fioletu
zapachu mydła
chleba i łaskotania nozdrzy
A tam
kolędnicy
wchodzą w kufle złotego piwa
i zębami w uda żarłoczne
— E. Stachura - Co noc…
rustysoul
8940 b530
Reposted bykabu kabu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl